គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី១២​

This list contains 20 titles

កំណែដេរីវេនៃអនុគមន៏ និងអនុវត្តន៏ដេរីវេ (អេឡិចត្រូនិច) សម្រាប់ថ្នាក់ទី១១ និង១២​ រៀបរៀងដោយ វ៉េង ស្រ៊ឺន by
 • វ៉េង ស្រ៊ឺន
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: ភ្នំពេញ ២០១៧
Other title:
 • ដេរីវេនៃអនុគមន៏
 • អនុវត្តន៏ដេរីវេ
Availability: Items available for loan: CamTech Library (1).
កំណែលំហាត់ប្រូបាភាគ៣​ (អេឡិចត្រូនិច) ឆាយ សុជាតិ និងនូ រ៉េត by
 • ឆាយ សុជាតិ
 • នូ រ៉េត
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: ២០០១
Availability: Items available for loan: CamTech Library (1).
ចំនួនកុំផ្លិច​ (អេឡិចត្រូនិច) ថ្នាក់ទី១២ រៀបរៀងដោយ លឹម ផល្គុន by
 • លឹម ផល្គុន
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: ភ្នំពេញ ២០១៩
Other title:
 • ចំនួនកុំផ្លិចថ្នាក់ទី១២​
Availability: Items available for loan: CamTech Library (1).
ចំនួនកុំផ្លិច (អេឡិចត្រូនិច) សម្រាប់ថ្នាក់ទី១២ និងមហាវិទ្យាល័យ ដោយ លោក វត សេរីវុធ និងកញ្ញា ចាយ ចន្ទវត្តី លោកគ្រូនែនាំដោយ ចាន់ រ៉ាជា by
 • អឿន សំណាង
 • ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា វិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំ
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: ភ្នំពេញ វិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំ
Availability: Items available for loan: CamTech Library (1).
ចំនួនកុំផ្លិច (អេឡិចត្រូនិច) គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី១២ រៀបរៀងដោយ ស្រុន​ ប៉េងហួរ by
 • ស្រុន​ ប៉េងហួរ
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: ភ្នំពេញ​ ២០១៩
Availability: Items available for loan: CamTech Library (1).
ចំនួនកុំផ្លិច (អេឡិចត្រូនិច) ផ្នែក១​ ស្រោះ ឡុញ by
 • ស្រោះ ឡុញ
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: ភ្នំពេញ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកិឡា
Availability: Items available for loan: CamTech Library (1).
ចំនួនកុំផ្លិច​ (អេឡិចត្រូនិច) ដោយលោក អឿន សំណាង និងកញ្ញា ស្ងួន បញ្ញា by
 • អឿន សំណាង
 • វិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំ ស្រសួងអប់រំ យុវជន និងកិឡា
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: ភ្នំពេញ វិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំ
Availability: Items available for loan: CamTech Library (1).
ចំនួនកុំផ្លិចថ្នាក់ទី១២​ (អេឡិចត្រូនិច) ដោយ ឡុង ឆើត by
 • ឡុង ឆើត
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Availability: Items available for loan: CamTech Library (1).
ដេរីវេ និងការអនុវត្ត (អេឡិចត្រូនិច) សម្រាប់ថ្នាក់ទី១១ និង១២​ គរុនិស្សិតគណិតវិទ្យាក្រុមទី១ ជំនាន់ទី២១ ដឹកនាំដោយ ស៊ឹម វិសុទ្ធ by
 • គរុនិស្សិតគណិតវិទ្យាក្រុមទី១ ជំនាន់ទី២១
 • វិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: ភ្នំពេញ វិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំនៃក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
Other title:
 • ដេរីវេ និងការអនុវត្តន៏
Availability: Items available for loan: CamTech Library (1).
បំប៉នលីមីតត្រីកោណមាត្រអ៊ិចស្ប៉ួ លោការីត​ (អេឡិចត្រូនិច) ដោយ នាង បូ by
 • នាង បូ
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Availability: Items available for loan: CamTech Library (1).
ប្រូបាប៊ីលីតេ ដោយ គរុនិស្សិតជំនាន់ទី២៣​ by
 • វិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំ​ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Availability: Items available for loan: CamTech Library (1).
លំហាត់ និងចម្លើយចំនួនកុំផ្លិច (អេឡិចត្រូនិច) ដោយលោកគ្រូ តាង គីមលាង​ by
 • តាង គីមលាង
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: វិទ្យាល័យ ស ហ ស ស្ទឺងត្រង់
Availability: Items available for loan: CamTech Library (1).
លំហាត់ និងដំណោះស្រាយចម្លាស់សន្សំប្រូបាប (អេឡិចត្រូនិច) សម្រាប់ថ្នាក់ទី១២ ដោយ​ E-Mathematics
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Availability: Items available for loan: CamTech Library (1).
លំហាត់ និងដំណោះស្រាយប្រូបាប៊ីលីតេ​ (អេឡិចត្រូនិច) ជ្រើសរើសពិសេស រៀបរៀងដោយ អ៊ិន សាគីន by
 • អ៊ិន សាគីន
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Availability: Items available for loan: CamTech Library (1).
លំហាត់ចំនួនកុំផ្លិច (អេឡិចត្រូនិច) ដោយ ឡៃហេង វី by
 • ឡៃហេង វី
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: សាលាពន្លឺវិជ្ជាវត្តបូព៏
Availability: Items available for loan: CamTech Library (1).
​លីមីតត្រីកោណមាត្រ​ (អេឡិចត្រូនិច) រៀបរៀងដោយ ប៉ាត ហួត by
 • ប៉ាត ហួត
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Availability: Items available for loan: CamTech Library (1).
លីមីតនៃស្វីត​​ (អេឡិចត្រូនិច) រៀបរៀងដោយ ប៉ាត ហួត by
 • ប៉ាត ហួត
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Availability: Items available for loan: CamTech Library (1).
លីមីតរាងមិនកំណត់ (អេឡិចត្រូនិច) រៀបរៀងដោយ ប៉ាត ហួត​ by
 • ប៉ាត ហួត
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Availability: Items available for loan: CamTech Library (1).
វិភាគបន្សំ ចម្លាស់ប្រូបាប (អេឡិចត្រូនិច) ប្រជុំលំហាត់ជ្រើសរើស រៀបរៀងដោយ គ្រូ អយ ស៊ីណា​ by
 • អយ ស៊ីណា​
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Availability: Items available for loan: CamTech Library (1).
សរសេរ Z ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្ (អេឡិចត្រូនិច)រ=Write Z in trigonometric form prepared by Pat Huot by
 • Pat Huot
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Availability: Items available for loan: CamTech Library (1).